KÖPVILLKOR:
Köpvillkor som anges nedan gäller köp av varor, tjänster och abonnemang på hemsidan för Livingflowers.se.

Leverans:
Living Flowers levererar i hela Sverige med Bring. 

Vi förbereder beställningarna redan på dagen innan leverans och därför kan vi inte garantera att vi kan göra några ändringar i nära anslutning till leveransdatum. Beställaren är ansvarig för att mottagarens uppgifter är fullständiga och korrekta.

När din order packats och är redo för att skickas mottar du automatiskt en kvittering per e-post med tillhörande spårningsnummer så att du kan följa försändelsen.

Om uppgifterna ej är korrekta ersätts inte eventuella felleveranser och leveransförseningar. Kunden betalar själv för returen.

Leverans till privata adresser sker via postombudet:
Leveransen sker normalt inom 2-4 dagar, om inget annat avtalats. Vi levererar paket till ombuden måndag-fredag. Leveranstiden kan ej fastställas eftersom vi skickar paketen med vägtransport och därför kan bland annat trafikstörningar leda till förseningar. Leverans på en specifik tid på dagen kan ej garanteras. Vi levererar normalt inom vanliga butikstider. Ordrar som görs under helgen och på helgdagar blir först behandlade nästkommande vardag. Vad beträffar alla beställningar, gäller att i det tillfälle leveransen inte kan utföras regelmässigt på grund av force majeure (krig, väderförhållande osv) kommer den att levereras så fort situationen tillåter. Vi skickar ett mail till dig (om det är möjligt) så att du får veta försändelsestatus för din bukett.

Leverans till företagsadresser:
Vi levererar direkt till en företagsadress med Bring  i enighet med deras villkor.

Ångerrätt:
Som utgångspunkt gäller ej ångerrätten för våra buketter. Vi erbjuder dock möjligheten att ångra ordern innan den påbörjas. Det betyder att du kan ångra dig gällande en outnyttjad tjänst, vilket bör meddelas i god tid innan leverans och senast 5 dagar innan leveransdatum. Du ombeds meddela detta per e-post: hello@livingflowers.se

Reklamation:
Living Flowers garanterar att buketterna är färska vid leverans och att den sker inom avtalad tidsfrist, samt att blommornas värde motsvarar det du beställt. Eventuella reklamationer ska skickas till Living Flowers. En reklamation behöver göras senast första vardagen efter leveransdatum och värderingen ska alltid stå i relation till produktens egenskaper och naturliga hållbarhet. Ett fel som uppstått på grund av din tekniska utrustning eller en felaktig behandling av buketten är ej Living Flowers ansvar. Övriga tekniska fel kommer att rättas till med en gång efter att Living Flowers fått kännedom om dem.

Läs mer under Kundservice - Returrätt, som du finner längst på hemsidan.

Personuppgiftspolicy:
Dina personuppgifter tillhör dig. Du delar dina uppgifter med Living Flowers eftersom du gärna vill beställa en vara. Vi har dock förståelse för att du gärna vill veta varför vi ska använda dina uppgifter och på vilket sätt de hanteras. Självklart vill vi berätta varför.

Data:
Living Flowers hanterar endast den data som du delar med oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att förbereda, utföra och hantera avtalet och till andra syften så som direktmarknadsföring.

Vi hanterar följande uppgifter:

  • Namn och adress på avsändare och mottagare
  • Telefonnummer
  • Betalningsadress
  • E-postadress
  • Betalningsinformation
  • IP-adress

Säkerhet:
Vi skyddar alla de uppgifter du ger till oss så att ingen obehörig får tillgång till dem.

Så här länge sparar vi uppgifterna:
Vi sparar personuppgifter så länge det krävs för att behandla dina ordrar och därefter sparar vi dem hos oss i max 5 år. Därefter raderas de om vi inte av lagmässiga skäl behöver spara dem ännu längre. Enligt bokföringslagen § 10 kommer ovanstående data sparas innehållandes uppgifter om vilka produkter du köpt i 5 år, med start från det räkenskapsår upplysningarna avser. Vi skickar möjligtvis ut en nöjdhetsundersökning i syfte att utveckla våra produkter och tjänster.

 

Din egen profil:
Vid köp av ett abonnemang skapar du din egen profil. Profilen innehåller bland annat användarnamn (e-mailadress) och lösenord. Dessa uppgifter använder du varje gång du loggar in på medlemskapet. Vi skickar ett kvitto och ett bekräftelsemail med en länk för att aktivera profilen som tillhör prenumerationen.

Ditt ansvar som kund:
När du lägger en order behöver du som kund försäkra dig om att de angivna uppgifterna är korrekta. Du ska förvara mottagna inloggningsuppgifter till ditt konto på hemsidan privat. Uppgifterna får ej missbrukas eller delas vidare. Abonnemangen har en ångerrätt som gäller från den dag du som kund har mottagit din första vara, med hänsyn till att du startat upp abonnemanget frivilligt. I egenskap av kund är det ditt ansvar att meddela att du ångrar dig genom att skriftligen meddela oss per mail:  hallo@livingflowers.dk

Om kunden har redan betalt för varor som är kopplade till ett abonnemang eller ett avtal som kunden nu ångrar kommer Living Flowers att återbetala det betalda beloppet inom 14 dagar, räknat från det datum som Living Flowers tidigast mottar dokumentation på att varan skickats eller mottagit det returnerade godset. Så här ser ansvaret ut gällande retur:

Kunden är ansvarig för den eventuella värdeminskning av en vara som uppstått under ångerperioden, om kunden har behandlat varan på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varans sort, egenskaper och användningsområde.

Kunden är ansvarig för bruket av sina inloggningsuppgifter.

  • Om du väljer att åberopa ångerrätt är du förpliktigad till att betala fraktkostnader i samband med returnering av varan samt andra rimliga omkostnader se Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 §
  • Ångerrätten går endast att tillämpa om du är en konsument enligt konsumentköplagens definition

Betalning:
Köp betalas med kreditkort. Det framgår i betalningsfönstret vilka kreditkort som accepteras. Samtidigt ger abonnemangstagaren tillåtelse till att efterföljande betalningar dras automatiskt från det kreditkort som används vid köpet. Living Flowers drar pengarna från ditt konto när varan skickas under hela abonnemangsperioden. Efter varje debitering skickas en betalningsspecifikation. Det belopp som Living Flowers debiterar motsvarar priset på den vara som skickas. Det betyder att det belopp som debiteras under en medlemsperiod möjligen kan skilja sig mot den föregående perioden.

Om en betalning ej kan genomföras, till exempel om betalningskortet gått ut, kommer prenumeranten att meddelas om detta per mail och samtidigt få möjligheten att ändra kortuppgifterna. Denna information krypteras på DIBS betalningssida som är certifierad av Visa och MasterCard. Living Flowers sparar inte känsliga kortuppgifter. Vi sparar endast upplysningar om de sista fyra siffrorna i kortnumret som utgångsdatum och korttyp.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Presentkort
Tänk på att presentkort är giltiga i ett år efter första giltighetsdagen.
Om du har ett presentkort som har gått ut är du välkommen att kontakta oss.

Fakturabetalning för företagskunder
Alla beställningar ska betalas via elektronisk fakturering till offentliga myndigheter och institutioner i stad, regioner och kommuner ska tilldelas ett EAN-nummer och rekvisitionsnummer. För att kunna göra detta ska betalningsformen “Elektronisk fakturering offentlig myndighet” väljas.

Det är endast möjligt för företagskunder att betala med faktura.

Pris:
Kunden ska betala det pris som är angivet i avtalet enligt den tidpunkt som också är angiven. Living Flowers förbehåller sig rätten att med 14 dagars varsel att ändra i produktsortiment, inberäknat blomstersorter, priset, samt leveransfrister och tider och som ska levereras som ett abonnemang under abonnemangsperioden. Vid väsentliga ändringar, så också prishöjningar, kan du som kund säga upp avtalet/abonnemanget inom 10 dagar.

Kan jag få vara med och designa buketten?
Våra duktiga florister arrangerar nya buketter utefter säsong. Som utgångspunkt har vi 4 årstider men respektive 6 buketter att välja mellan. Vi väljer i regel den bukettyp/pris du har valt första gången vid abonnemangets uppstart men du kan löpande ändra vilken bukett du önskar. Det är inte möjligt att skräddarsy buketterna utöver det – se evt. villkor för ändring av abonnemang.

Ändring av villkor:
Ändringar av abonnemangsvillkoren informeras minst en månad i förväg. Om det är tal om väsentliga ändringar ges informationen per e-post. Vid mindre ändringar samt ändringar som inte är till besvär för kunden, ges ingen vidare information. De aktuella abonnemangsvillkoren står alltid på hemsidan Livingflowers.se.

Cookies:
När du besöker Livingflowers.se sparas det så kallade cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som sparas i din browser för att känna igen din enhet vid ett nytt besök på webbsidan. Inga känsliga personuppgifter sparas i cookien. En cookie är inget program och innehåller inget virus.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR:

Living Flowers är ej ersättningsskyldiga för direkta förluster eller komplikationer så som driftstopp, tidsförluster, avancerade förluster mm.

Kunden är ansvarig för att eventuell värdeminskning av en vara som uppstått under ångerperioden, om kunden har behandlat varan på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varans sort, egenskaper och användningsområde.

Kunden ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter.

Living Flowers tar inte på sig förluster som uppstår på grund av förlorad eller försenad leverans, tekniska fel, problem med uppkoppling till internet, behandling av data i samband med betalning, eller förluster som uppstått på annat sätt. Living Flowers frånskriver sig också ansvar för förluster som uppstått för att användarens på webbsidan inte har använt tjänsten utan att följa de tekniska kravspecifikationerna och stödjande vägledningarna.

Living Flowers ansvarar inte för fel eller det som saknas, vid köpet av produkter, så även fel gällande data, såvida det inte kan påvisas att felet kan tillskrivas Living Flowers som oaktsamt eller försåtligt. Living Flowers kan under inga omständigheter hållas ansvariga för förlorade förtjänster, driftstopp eller andra indirekta förluster.

ÄNDRINGAR GÄLLANDE KÖPVILLKOR:
Living Flowers förbehåller sig rätten att när som helst ändra gällande köpvillkor med minst 30 dagars varsel. Såvida ändringarna inte är till besvär för kunden kommer ingen information att lämnas. En väsentlig förändring resulterar i att kunden kan avsluta avtalet innan ändringen träder i kraft genom att meddela Living Flowers skriftligen innan datumet då ändringen träder i kraft.

MISSBRUK:
Om kunden ej lever upp  till sina skyldigheter med hänsyn till avtalet som ingåtts, avseende exempelvis betalning av abonnemanget, och därigenom fått en skriftligt påminnelse från Living Flowers betraktas detta som ett avtalsbrott som ger Living Flowers rätt att upphäva avtalet. Living Flowers har vidare rätt att kräva ersättning av kunden för förluster och extra utgifter, så som inkassoavgifter. I händelse av försenad betalning till exempel på grund av en avbruten betalning eller om det inte finns täckning på kontot har Living Flowers rätt att kräva ränta enligt räntelagstiftningen. Om kunden ej betalar det sammanlagda restbeloppet efter att ha fått en skriftlig betalningspåminnelse inom 10 dagar har Living Flowers rätt att skicka betalningskravet vidare till inkasso och häva avtalet.

ANDRA BESTÄMMELSER:
Living Flowers förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter i varje avseende. Kunden får ej bryta ett avtal eller andra rättigheter och förpliktelser som inkluderar ett avtal med en tredje part utan att Living Flowers uttryckligen gett sitt samtycke till detta.

TVISTER OCH LAGSTIFTNING
Alla köpvillkor står under svensk lag och EU-lag. Vid klagomål på verksamheten hänvisas du till Konsumentverket och vid olösliga tvister till ARN.

KONTAKT:

Earth Matters ApS - Living Flowers

Rho 18, 8382 Hinnerup

Denmark

Telefonnummer: 0406 688 546

ORG- nr: 41143320

E-post: hello@livingflowers.se

KLAGOMÅL:

Om du önskar klaga på ditt köp ber vi dig att kontakta vår kundservice via e-post hello@livingflowers.se eller telefon 0406 688 546.

I Sverige kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden - ARN.

EU-kommissionens klagomålstjänst på nätet kan också användas vid inskickning av ett klagomål. Det är särskilt relevant om du är konsument med bostadsadress i ett annat EU-land.

Klagomålen skickas hit: http://ec.europa.eu/odr.