Personuppgiftspolicy:

Dina personuppgifter tillhör dig. Du delar dina uppgifter med Living Flowers eftersom du vill beställa en vara. Vi utgår från att du helst vill veta varför vi behöver dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Det vill vi gärna berätta mer om här.

Data

Living Flowers använder endast den data som du ger till oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förbereda, verkställa och hantera vårt avtal med dig och för andra syften som direktmarknadsföring.

Vi använder följande uppgifter:

  • Namn och adress på avsändare och mottagare
  • Telefonnummer
  • Fakuteringsadress
  • E-postadress
  • Betalningsinformation
  • IP-adress

För att vi ska kunna erbjuda Klarnas betalmetoder kommer vi möjligen att behöva överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och orderinformation till Klarna, för att Klarna ska kunna avgöra om du är berättigad till deras betalmetoder och för att kunna skräddarsy dem till dig. Din överförda persondata kommer att behandlas i enlighet med Klarnas egen personuppgiftspolicy.

Sekretess

Vi skyddar dina uppgifter så att ingen utomstående får tillgång till dem.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna behandla din order och därefter sparar vi dem för eget bruk i max 5 år. Därefter raderas de om vi inte behöver spara dem längre på grund av rättsliga anledningar.

I enlighet med danska bokföringslagen § 10. kommer ovanstående data att sparas med information om vad du har köpt i 5 år från och med det räkenskapsår som uppgifterna har registrerats. Vi skickar möjligen ut en nöjdhetsenkät för att utveckla våra produkter och tjänster.