Ångerrätt:
Som utgångspunkt går det inte att nyttja ångerrätten gällande buketter. Vi erbjuder dock möjligheten att ångra ordern innan den påbörjas. Det betyder att ångerrätten endast gäller för outnyttjad service och skall meddelas i god tid innan leverans och senast 5 dagar före leveransdatum. Du ombeds meddela per e-post: hallo@livingflowers.dk

Reklamation:
Living Flowers garanterar att blommorna är färska när du mottar dem och att leveransen sker inom leveransfristen, samt att blommornas värde motsvarar det du beställt. Eventuella reklamationer ska ställas till Living Flowers. En reklamation ska göras senast första vardagen efter leveransdagen och vår värdering av ärendet beror i alla avseenden på typen av vara och naturliga hållbarhet. Fel på din tekniska utrustning eller felaktig behandling av buketten är ej Living Flowers ansvar. Övriga tekniska fel kommer att rättas till omedelbart efter att de kommit till Living Flowers kännedom.