Är det en god idé att radera cookies?
När du raderar dina cookies förlorar du värdefull information och gör det därmed besvärligt att besöka sidor på nätet. Många raderar cookies för att dölja sin sökhistorik eller vilka sidor de besökt men det kan i stället göras på ett smidigare sätt genom att använda sig av “surfa privat” och därmed kan du ha kvar alla cookies och dess fördelar.